Lukk

Hjelp

Vise fotballkamp fra TV på pub?

 

På grunn av opphavsrettigheter er det ikke tillatt å vise innhold fra programspilleren i det hele tatt på steder der man kan tjene penger på det.

NRKs programspiller er ment for privat bruk.

Vi får også mange henvendelser fra foreninger, klubber og bedrifter som vil bruke våre program i intern sammenheng med flere mennesker til stede. Det kan en ikke uten å kjøpe rettigheter fra arkiv- og programsalg.